اهداف برگزاری ششمین کنگره 

1- اهداف کلی کنگره:  

·  ششمین کنگره سالانه عمران ، معماری و توسعه شهری به عنوان بزرگترین ، معتبرترین و منظم ترین گردهمایی سالانه علمی ، پژوهشی  و اجرایی حوزه عمران ، معماری ، شهرسازی و محیط زیست خاورمیانه در کشور ایران و دانشگاه شهید بهشتی تهران در نظر دارد با بهره گیری از تجارب و دستاوردهای گذشته و گردهم آوری اساتید و صاحب نظران و مدیران زمینه ساز توسعه پایدار کشور ایران بوده و نقشه جامع راه در زمینه توسعه پایدار شهری را تبیین نماید.

·  کنگره  عمران ، معماری و توسعه شهری ، در نظر دارد با معرفي توان علمي و كاربردي براي ارتقا سطح كيفي معماری، سازه و توسعه هاي شهري و همچنين بررسي نيازمندي و ضروت هاي آموزش موارد فوق گام برداشته و با شناسايي نگرش ها، تجربيات نوين و تحليل ابعاد نظري و كاربردي توسعه شهری ، به تحليل ،آموزش و پژوهش آن بپردازد. 

·  بررسی چالش های رشته های تخصصی عمران ، معماری ، شهرسازی و محیط زیست

· ايجاد فرصتي مناسب براي تبادل اطلاعات و ارائه دستاوردهاي نوین پژوهشي بين انديشمندان، محققان، صنعتگران، دانشجویان و دست‌اندرکاران در زمينه عمران ، معماری و توسعه شهری.

·  بنیان گذاری و تداوم گفتمان های بین المللی در زمینه مفاهیم، نظريات و تئوری های مرتبط با محورهای کنگره

·  زمينه سازي در جهت تشويق و ترغيب كليه ارگان‌ها و افراد فعال و موثر به استفاده از فن آوري هاي نوين در مديريت سيستم شهري

·  برگزاري جلسات همفكري، بحث و گفتگو با حضور مهندسان مشاور و ارائه تجربيات عملي مرتبط با توسعه شهري

·  ارتقا سطح دانش جامعه مهندسی و عموم در مسائل مرتبط با عمران ، سازه، معماری و توسعه پایدار شهری

·  آشنايي و معرفي الگوهاي موفق توسعه شهري در سطح جهان و كشور و بررسي آن ها از ديدگاه‌هاي مختلف

·  ایجاد تفاهم و تعامل سازنده بین مدیران شهری و دانشگاهیان در جهت معماری، سازه و توسعه پایدار شهری

·  برقراري ارتباط بيشتر بين نهادهاي علمي و اجرايي در جهت تحقق محورهای کنگره

 

2- اهداف جزیی کنگره:

·  ترغيب بخش خصوصي به استفاده از فناوري هاي نوين در امر ساخت و ساز شهري

·  ایجاد بستر مناسب براي انتقال دانش و فناوري هاي جديد به كشور  

·  توسعه و ترويج فرهنگ تحقيق و پژوهش در زمینه مباحث کنگره

.  بررسی اندیشه ها و فناوری های نو درقالب محورهای کنگره

·  بررسی مدل های موجود و جاری در مدیرت اسکان و توسعه شهری

·  شناخت و تبیین شاخصه های هویت بخش معماری بومی کلانشهر ها

·  بررسی مشکلات ساخت و سازهای شهری بخصوص در بعد معماری  

·  بررسی مشخصات سازه ومعماری و مختصات کلانشهرها با نگرش حوادث غیر مترقبه

·  معرفي فناوريهاي نوين از طريق برپايي نمايشگاه جانبي

·  بررسی موانع و راهكارهاي توسعه پايدار در شهرها

·  بررسی مسئله ی انرژی و آب و ارائه ی راه حل های مناسب در جهت توسعه شهری و معماری پایدار  

·  بررسی نقش مدیریت شهری درتوانمندسازی ، بهینه سازی و ارائه ی مدل های مناسب در توسعه شهر

·  بررسی و ارائه ی راهکارهای تعامل موثر عمران و معماری بخصوص در بعد توسعه شهری

·  آشنايي دانشجويان با مباحث مرتبط با عمران ، معماری و توسعه شهري

 ·  معرفی فناوريهاي نوين موثر در عمران ، معماری و توسعه شهري

·  بررسي اثرات متقابل بخش‌هاي مختلف سيستم جامع مديريت شهري برساير بخش‌ها

·  آشنايي با مفاهيم جديد در سازه ، طراحي و برنامه ريزي شهري

 

جهت آگاهی از محورها و موضوعات کنگره به منو محورهای کنگره مراجعه نمایید.


تاریخ های مهم

ثبت نام و ایجاد پنل کاربری

ورود به سیستم

گالری تصاویر دوره پنجم کنگره

پوستر کنفرانس

گالری تصاویر دوره چهارم کنگره

گالری تصاویر دوره سوم کنگره

گالری تصاویر دوره اول و دوم کنگره