دانلود فایل های مرتبط 

# عنوان اندازه فایل دانلود
1 فایل پوستر کنگره 3561.99 کیلو بایت
2 فرمت نگارش مقالات فارسی 189 کیلو بایت
3 فرمت نگارش مقالات انگلیسی 173.5 کیلو بایت
4 فرمت ارائه مقالات شفاهی فارسی 2269.5 کیلو بایت
5 فرمت ارائه مقالات شفاهی انگلیسی 2263.5 کیلو بایت
6 فرمت ارائه مقالات پوستری فارسی 248.5 کیلو بایت
7 فرمت ارائه مقالات پوستری انگلیسی 244.5 کیلو بایت

تاریخ های مهم

ثبت نام و ایجاد پنل کاربری

ورود به سیستم

گالری تصاویر دوره پنجم کنگره

پوستر کنفرانس

گالری تصاویر دوره چهارم کنگره

گالری تصاویر دوره سوم کنگره

گالری تصاویر دوره اول و دوم کنگره